vybavení

EKG

Umožňuje diagnostikovat poruchy srdečního
rytmu, akutní infarkt myokardu či jiná
onemocnění srdce.

EKG

Umožňuje diagnostikovat poruchy srdečního rytmu, akutní infarkt myokardu či jiná onemocnění srdce.

Tlakový Holter

Přístroj měřící v 30 minutových intervalech krevní tlak v přirozených podmínkách pacienta po dobu 24 hodin, výhodou je možnost potvrzení tzv. hypertenze bílého pláště či ověření účinnosti antihypertenzní terapie.

Tlakový Holter

Přístroj měřící v 30 minutových intervalech krevní tlak v přirozených podmínkách pacienta po dobu 24 hodin, výhodou je možnost potvrzení tzv. hypertenze bílého pláště či ověření účinnosti antihypertenzní terapie.

CRP

Vyšetření kapky krve z prstu, které napoví, zda je
infekční onemocnění virového či bakteriálního
původu a je potřeba nasazení antibiotik.

CRP

Vyšetření kapky krve z prstu, které napoví, zda je infekční onemocnění virového či bakteriálního původu a je potřeba nasazení antibiotik.

Glykovaný hemoglobin

Vyšetření kapky krve z prstu, hodnota udává tzv. dlouhodobý
cukr – míru kompenzace hladiny cukru v krvi v posledních
3 měsících u pacientů s cukrovkou.

Glykovaný hemoglobin

Vyšetření kapky krve z prstu, hodnota udává tzv. dlouhodobý cukr – míru kompenzace hladiny cukru v krvi v posledních 3 měsících u pacientů s cukrovkou.

Test na okultní krvácení ve stolici

Screeningové vyšetření k odhalení časných
stádií rakoviny tlustého střeva, hrazeno
u osob nad 50 let věku.

Test na okultní krvácení ve stolici

Screeningové vyšetření k odhalení časných stádií rakoviny tlustého střeva, hrazeno u osob nad 50 let věku.

Strep-test

Výtěr z krku, který během několika málo minut
určí, zda je bolest v krku bakteriálního původu
a je třeba nasadit antibiotika.

Strep-test

Výtěr z krku, který během několika málo minut určí, zda je bolest v krku bakteriálního původu a je třeba nasadit antibiotika.

Troponin

Vyšetření žilní krve využívané zejména v diagnostice
akutního infarktu myokardu či jiných akutních
srdečních onemocnění.

Troponin

Vyšetření žilní krve využívané zejména v diagnostice akutního infarktu myokardu či jiných akutních srdečních onemocnění.

INR

Vyšetření krevní srážlivosti z kapky krve
z prstu u pacientů léčených warfarinem.

INR

Vyšetření krevní srážlivosti z kapky krve z prstu u pacientů léčených warfarinem.

Glukometr

Přístroj ke stanovení aktuální výše
glykémie (krevního cukru) z kapky krve.

Glukometr

Přístroj ke stanovení aktuální výše glykémie (krevního cukru) z kapky krve.

Pulzní oxymetr

Měří tepovou frekvenci
a míru okysličení krve.

Pulzní oxymetr

Měří tepovou frekvenci a míru okysličení krve.

D-dimery

Vyšetření žilní krve, které napomáhá k potvrzení či vyloučení hluboké žilní trombózy a plicní embolie.

D-dimery

Vyšetření žilní krve, které napomáhá k potvrzení či vyloučení hluboké žilní trombózy a plicní embolie.

Otoskop

Přístroj k vyšetření onemocnění zevního ucha,
bubínku a nepřímo také středoušní dutiny.

Otoskop

Přístroj k vyšetření onemocnění zevního ucha, bubínku a nepřímo také středoušní dutiny.

vybavení