CENÍK VÝKONŮ

Výkony nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění

Informace Cena
Výpis ze zdravotní dokumentace 200 Kč
Vyšetření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 500 Kč
Vyšetření zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu 500 Kč
Vystavení potravinářského průkazu 100 Kč
Předoperační vyšetření na vlastní žádost u výkonů
nehrazených ze zdravotního pojištění
500 Kč (včetně EKG) + doplňující indikovaná vyšetření hradí žadatel
Potrvzení zdravotní způsobilosti ke studiu 200 Kč
Lékařská prohlídka pro zaměstnavatele 500 Kč
Vyplnění formuláře pro komereční pojišťovny 200 – 500 Kč dle náročnosti
Podrobný výpis z dokumentace pro komereční pojišťovny 500 Kč
Vyšetření zdravotní způsobilosti pro profesní průkazy,
sportovní činnost, vůdce plavidla apod.
500 Kč
Vyšetření lékařem – samoplátci 500 Kč za každých započatých 30 minut
EKG včetně popisu – samoplátci 200 Kč
CRP – samoplátci 200 Kč
FOB – samoplátci 250 Kč
Očkování – aplikace vakcíny nehrazené ze zdrav. poj. 200 Kč
Kopie ze zdravotní dokumentace 5 Kč / 1 A4 černobíle
Vystavení lékařské zprávy pro jiné než léčebné účely
(mimo oficiální žádosti OSSZ, ÚP apod.)
200 Kč
Vyjádření lékaře před umístěním
žadatele do DD, DZR, DPS
200 Kč
Tisk lékařských zpráv pro učely komer. poj. 50 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti – školní akce, tábory apod. 100 Kč

Ceny jsou platné od 1.2.2023.

CENÍK VÝKONŮ

Výkony nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění

Informace Cena
Výpis ze zdravotní dokumentace 200 Kč
Vyšetření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 500 Kč
Vyšetření zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu 500 Kč
Vystavení potravinářského průkazu 100 Kč
Předoperační vyšetření na vlastní žádost u výkonů
nehrazených ze zdravotního pojištění
500 Kč (včetně EKG) + doplňující indikovaná vyšetření hradí žadatel
Potrvzení zdravotní způsobilosti ke studiu 200 Kč
Lékařská prohlídka pro zaměstnavatele 500 Kč
Vyplnění formuláře pro komereční pojišťovny 200 – 500 Kč dle náročnosti
Podrobný výpis z dokumentace pro komereční pojišťovny 500 Kč
Vyšetření zdravotní způsobilosti pro profesní průkazy,
sportovní činnost, vůdce plavidla apod.
500 Kč
Vyšetření lékařem – samoplátci 500 Kč za každých započatých 30 minut
EKG včetně popisu – samoplátci 200 Kč
CRP – samoplátci 200 Kč
FOB – samoplátci 250 Kč
Očkování – aplikace vakcíny nehrazené ze zdrav. poj. 200 Kč
Kopie ze zdravotní dokumentace 5 Kč / 1 A4 černobíle
Vystavení lékařské zprávy pro jiné než léčebné účely
(mimo oficiální žádosti OSSZ, ÚP apod.)
200 Kč
Vyjádření lékaře před umístěním
žadatele do DD, DZR, DPS
200 Kč
Tisk lékařských zpráv pro učely komer. poj. 50 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti – školní akce, tábory apod. 100 Kč

Ceny jsou platné od 1.2.2023.